Schoolbaan

gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo-k, vmbo-b en LWOO

 

merelroos website

Aan het woord: Merel Roos

“Ik koos bewust voor eerst drie jaar op deze locatie. Het was voor mij een soort veilige school waar ik mij direct thuis voelde. Ik had een havo-vwo-advies, maar het werd snel duidelijk dat het vwo zou worden. Op dat niveau kreeg ik drie jaar les van betrokken docenten.

Veel huiswerk, veel toetsen en meestal mooie uitdagende lessen. Het leren ging mij redelijk makkelijk af. Dan is het zaak dat een docent ziet dat je extra stof nodig hebt, dat je geprikkeld wordt. Als een docent goed les geeft, word je er beter van, wordt een vak interessanter.

Overstap viel mee

Ik zat in een Xpressie klas. Er werd veel aandacht besteed aan muziek. In dat vak doe ik nu eindexamen vwo. Mede daarom bewaar ik goede herinneringen aan mijn eerste drie jaren op de middelbare school. De overstap naar locatie Mariënpoel viel in veel opzichten mee, het overkwam mij gewoon.

Goede voorbereiding in eerste drie jaar

Hoewel in de bovenbouw van het vwo  andere vaardigheden van het onderwijs aan bod komen, bijvoorbeeld zelfstandig werken. En je bent je plotseling bewust van het feit dat het eindexamen in beeld komt. Ik zit nu in mijn examenjaar. De tijd dat de docent je aan de hand meeneemt is sinds de bovenbouw van het vwo voorbij. Je moet het echt zelf doen. Het is belangrijk dat je in de eerste drie jaar daar goed op wordt voorbereid.”

Havo-vwo klas

In de havo-vwo klas zitten leerlingen die als doel hebben om naar 3 havo of 3 vwo door te stromen. In deze klas krijgen de leerlingen mogelijkheden om op maat, passend bij de leerling, keuzes te maken. De leerlingen in de havo-vwo klas krijgen les op vwo-niveau. 

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

In schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met een aanpak die de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leren bevordert. De leerlingen krijgen naast de klassikale lessen in speciale (KWT) uren de mogelijkheid om zelf een deel van het eigen rooster in te vullen.

Keuzewerktijd (KWT)

Tijdens de KWT-uren kunnen de leerlingen ervoor kiezen extra tijd te besteden aan een vak waar ze minder goed in zijn. Ze kunnen er ook voor kiezen om extra tijd te besteden aan een vak waar ze juist heel goed in zijn. Dit kan ertoe leiden dat ze misschien voor een bepaald vak versneld examen kunnen doen. 

Leer juiste keuzes te maken

De leerlingen kunnen tijdens de KWT-uren kiezen aan welke taak ze willen werken, bijvoorbeeld: een practicum voor biologie of een uitdagende wiskunde-opdracht. In de mentorlessen worden de leerlingen begeleid bij het maken van een verantwoorde keuze.
Dit soort keuzes bevordert de zelfstandigheid en maakt de leerlingen eigenaar van hun leerproces.

Tijdens de KWT-uren maken de leerlingen flexibel gebruik van de verschillende ruimtes binnen het gebouw, waardoor zelfstandig- of samenwerken meer mogelijkheden krijgt. 

Aan de hand van deze werkwijze leren de leerlingen om te gaan met verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en de mogelijkheden van samenwerken met je eigen ontwikkeling als belangrijkste uitgangspunt.

De docenten zorgen voor een goede planning en een goede verdeling tussen klassikale lessen en zelfstandige werken. Wij dagen uw kind uit om het beste uit zichzelf te halen!

 

Meer weten?

Kom naar de open dagen. Of schrijf je in voor een schoolbaan.bonaventuracollege.nl/naar_het_bona/persoonlijke_rondleiding

 havo_vwo_bona.png

Aan het woord: Diana

Diana zit in de tweede klas van het gymnasium. Diana had een havo advies. Nu dus op het gymnasium. Hoe is dat gegaan? “Mijn basisschool dacht dat gymnasium te moeilijk voor mij zou zijn. Ik wilde graag meer. Deze school bood mij de kans te bewijzen dat ik inderdaad meer in mijn mars had. Mijn mentor in de eerste klas heeft het geregeld. Ik heb een half jaar proef gedraaid, volgde gewoon het vak klassieke talen. Toen bleek dat ik het gymnasium niveau voor alle vakken aankon, werd ik in de vwo klas geplaatst. Het gaat prima, ik haal goede cijfers en ik heb nog tijd om te voetballen. Wat ik later worden wil? Dokter.”

dsc8525