Sport, Xpressie en Techniek

Naast de klassen op het schoolniveau,  kiezen de leerlingen voor onze Sportklas, Xpressieklas of Techniekklas. Op basis van interesse maakt uw kind de keuze voor een van deze drie klassen. In deze klassen zitten de leerlingen van alle niveaus door elkaar.

De leerlingen die dezelfde keuze maken, ontmoet uw kind in de lesuren zoals ze hieronder zijn aangegeven.

Een Sportklasleerling  krijgt nog steeds lesuren creatieve vakken en een Xpressieklasleerling krijgt nog steeds lesuren gym. Wilt u of kunt u de keuze voor de Sportklas of Xpressieklas niet maken, dan wordt uw kind in de Techniekklas geplaatst. Daar krijgt uw kind naast lesuren gym en de lesuren creatieve vakken een blokuur techniekonderwijs. Voor deelname aan de Sportklas of Xpressieklas vragen wij een jaarlijkse ouderbijdrage van € 120,00. Voor de Techniekklas vragen wij geen extra ouderbijdrage.

 

Inschrijven

Op het inschrijfformulier kan er aangegeven worden of er gekozen wordt voor de Sportklas of de Xpressieklas. Als u de keuze voor Sport of Xpressie niet wilt maken, dan volgt automatisch in de Techniekklas. Na inschrijving krijg je van ons een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag met de Sport-, Xpressie- of Techniekklas op 24 mei 2017.

Sportklas

"Een sportieve instelling, inzet en plezier als basis voor goede schoolresultaten."

In de Sportklas neemt sport, naast leren, een belangrijke plaats in. Er staan 5 lesuren LO per week op het rooster. Naast deze lessen, krijg worden af en toe extra sportactiviteiten in en buiten school aangeboden.

Deze activiteiten zijn meestal tijdens schooltijd maar soms ook erna. Heeft uw kind een brede interesse in sport? Dan is de Sportklas wellicht interessant. Je hoeft zeker geen topsporter te zijn om voor de Sportklas in aanmerking te komen. We bieden de Sportklas aan op alle niveaus. Het maakt dus niet uit met welk advies uw kind van de basisschool komt.

Intakemiddag
Op woensdag 24 mei 2017 houden we een intakemiddag. Dit is geen toelatingstest.

talentklassen_bona2.png

Xpressieklas

"Creativiteit, lef en plezier als basis voor goede schoolresultaten."

Overal om je heen zie en hoor je creatieve uitingen. Misschien heeft uw kind ook talent op het gebied van muziek, tekenen en toneel en wil het hier tijdens de middelbare school carriere meer mee doen. In dat geval is de Xpressieklas de juiste keuze!

We bieden de Xpressieklas aan op alle niveaus. Het maakt dus niet uit welk advies uw kind heeft. De Xpressieklas is voor iedereen die zich op creatief gebied wil ontwikkelen en die op die manier zijn schoolleven leuker wil maken. Wij zijn er van overtuigd dat met plezier naar school gaan een positieve invloed heeft op de studieresultaten. Bovendien leer uw kind in de Xpressieklas vaardigheden waar het later ook wat aan heeft. Denk hierbij aan jezelf presenteren, samenwerken, omgaan met verschillen, grenzen verleggen en hulpverlenen.

Auditiemiddag
Op woensdag 24 mei 2017 houden we een auditiemiddag. Dit is geen toelatingstest. Naast een kleine auditie houden we een motivatiegesprek.

 talentklassen_bona4.png

Techniekklas

"Ontwikkel je talent, met een extra accent op techniek!"

Is uw kind breed geïnteresseerd, dan is onze Techniekklas misschien wel wat voor hem/haar. In de Techniekklas staat gedurende de onderbouwperiode een blokuur (2 uur) per week techniek op het rooster. Daarnaast volgt uw kind ook gewoon de gymlessen (3 uur) en creatieve vakken (3 uur). Echt iets voor allrounders.

Een leuke klas voor leerlingen die gek zijn van techniek. De Techniekklas bieden we net als de Sport- en Xpressieklas aan op ieder niveau. Is uw kind dus die allrounder die het leuk vindt om in de onderbouw een zo breed mogelijk vakkenpakket vakken te volgen, met een extra accent op techniek, dan is dit wellicht een pssende keuze.

Kennismakingsmiddag
Op woensdag 24 mei 2017 is onze kennismakingsmiddag.

talentklassen_bona3.png