Activiteiten en reizen

Schoolreizen

Het Bonaventuracollege organiseert een aantal schoolreizen. Elke leerling, van vwo tot en met vmbo, gaat minimaal één keer tijdens zijn of haar schooltijd op ‘het Bona’ op reis naar het buitenland. Voor de vestiging Schoolbaan geldt dit voor de bovenbouw van de mavo. Het zijn reizen met een bepaald thema. Eens in de twee jaar gaan de klassen drie en vier op sectorreis. In verband met de relatief hoge kosten van dergelijke reizen, kan gebruik worden gemaakt van een spaarregeling. In de loop van het tweede jaar ontvangt u hierover informatie.
De derde klas gymnasium gaat samen met hun collega-leerlingen van de Mariënpoelstraat naar Trier. Dit is een kennismaking met de klassieke cultuur. 

Excursies

Het zelf zien en ervaren van bepaalde dingen is een goede manier om te leren. Daarom zijn er in de loop van het jaar regelmatig excursies. De kosten worden deels gefinancierd vanuit de ouderbijdrage, deels via de CJP-pas.

School- en klassenavonden

Bij bepaalde gelegenheden wordt voor de gehele school een feestavond gehouden. Op deze avonden wordt geen alcoholhoudende drank geschonken. Daarnaast kunnen klassen afzonderlijk één of twee keer per jaar een klassenavond organiseren. Voor deze avond krijgen de leerlingen een brief mee, waarop de begin- en eindtijd staat vermeld. Op deze avonden is vanzelfsprekend begeleiding vanuit school aanwezig. De consumpties worden in overleg met de mentor ingekocht.
We willen er op wijzen, dat we streng optreden tegen leerlingen die toch alcoholhoudende dranken meebrengen. Zij worden direct naar huis gestuurd en kunnen ook van overige feesten worden uitgesloten.
Voor alle andere, buiten schoolverband georganiseerde activiteiten of avonden draagt de school in geen enkel opzicht verantwoordelijkheid.

Sportoriëntatie

In het vierde jaar van de mavo starten we rond de herfstvakantie met het programma sportoriëntatie. In blokken van vier weken gaan de leerlingen tijdens de gymlessen de school uit. Zij maken dan kennis met allerlei takken van sport. De nadruk ligt hierbij op sporten die in het reguliere LO- programma niet aangeboden (kunnen) worden. Te denken valt aan tennis, squash, zwemmen en waterpolo, klimmen, diverse zelfverdedigingsporten, fitness en wielrennen. Voor de huur van de benodigde accommodaties wordt via de ouderbijdrage een bedrag van ca. €28 in rekening gebracht. 

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij hebben ons samen met diverse partners in de gemeente Kaag en Braassem gecommitteerd aan een convenant rondom het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik door jongeren in onze gemeente. Partners zijn oa de GGD, Jeugzorg, de jeugdsocieteiten, de horeca en de gemeente. Door het structureel geven van voorlichting aan ouders, leerlingen en door scholing aan ons docententeam, proberen wij als school ons steente bij te dragen aan dit thema.

Onze Maatschappelijke Stages (MAS) en onze Beroepsorienterende stages vinden plaats in de gemeente Kaag en Braassem. Wij hechten zeer aan deze samenwerking met de stageplaats biedende instellingen en bedrijven.