Maatschappelijke stage

Ook al is de wettelijke verplichting komen te vervallen om de MaS als school aan te bieden, hebben wij er voor gekozen deze toch te laten bestaan. Wij zien grote meerwaarde voor onze leerlingen bij hun inzet een maatschappelijke stage te voltooien.
 
Het doel van de MaS is jongeren tijdens hun schooltijd kennis laten maken met vrijwilligerswerk. Het geeft ze de mogelijkheid buiten de school te leren en daarbij op een andere manier kennis te maken met de (nabije) samenleving. Ook komen jongeren in contact met bepaalde groepen in onze samenleving, waar ze anders misschien niet zo snel mee in contact komen, zoals gehandicapten en ouderen. Het stelt de leerlingen in staat om zich meer betrokken te voelen bij de maatschappij en zich daar verantwoordelijk voor te voelen. Verder leren ze op een praktische manier welke normen en waarden belangrijk zijn in onze samenleving.
  
Onze derdeklassers doen hun maatschappelijke stage op individuele basis. In het begin van het schooljaar organiseren we een informatiemiddag over de maatschappelijke stage voor onze leerlingen. Onderdeel van die middag is ook het kennismaken met vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke stage partners. Veel leerlingen vinden op die middag dan al hun stageplek. Uiteraard gaan leerlingen ook zelf op pad om een stage te vinden.