Dagroosterwijzigingen:

Vrijdag 20 april:

R1HVC 6eU LGT fa R108 vervalt
R2BKA 5eU 6eU RTR lo vervallen
R2HVD 1eU ZOE gs R005 naar 5eU
R2HVD 5eU 6eU RTR lo vervallen
R2HVD 7eU OLT bi R112 naar 1eU
R2MHC 1eU 2eU DKX lo vervallen
R2MHC 3eU WEN wi R004
R2MHC 5eU RWL ns1 R104
R3HVB 5eU LGT fa R108 vervalt
R3MA 1eU & 2eU vervallen

Maandag 23 april:

R1HVC 6eU LGT fa R108 vervalt

R2BKA 4eU BOZ mn R011

R3MA 1eU HVG ma1 R107 vervalt

Rooster Examentraining (staat ook op de ELO):

Vrijdag 20 april:

R4MA 5eU 6eU PLA ec R007
R4MB 5eU 6eU ITE wi R109

Maandag 23 april:

R4MA 1eU 2eU OLT wi R008
R4MB 1eU 2eU ITE wi R109
R4M.BIC 3eU 4eU OLT bi R112
R4M.NAC 3eU 4eU COS ns1 R114
R4MA 5eU RTR sl R004
R4MB 5eU 6eU RWL ne R104

Herkansingen R3M & R4M

Vrijdag 20 april:

R3M 3eU & 4eU R008
R3M v.a. 5eU les volgens rooster

R4M 1eU t/m 4eU Raula
R4M 3eU & 4eU DU luistertoets R011
R4M v.a. 5eU examentraining volgens rooster