Schoolbaan

vwo, havo, mavo en vmbo

Ouderraad Schoolbaan

Wat houdt de ouderraad in:

Het is een enthousiaste groep ouders van kinderen uit de klassen 1,2, 3 en 4 die zes of zeven keer per jaar vergadert. Daarbij is ook dhr. Stekelenburg aanwezig, onder andere om ons in te lichten over wat er op school gebeurt en om onze vragen over schoolzaken te beantwoorden. Een greep uit wat ons bezighoudt: hulp bij leerlingactiviteiten, besteding ouderbijdrage, sfeer op school, de thema-avond en ook zijn altijd enkele leden aanwezig bij de tafeltjesavonden. U kunt ons aanspreken als u vragen heeft.

De ouderraad

Ouderraad Bonaventuracollege locatie Schoolbaan

Doel 

Het doel van de ouderraad is het opbouwend kritisch volgen van het beleid van de school.
Dit gebeurt vanuit de visie dat de medewerkers van school en de ouders zij aan zij staan bij het streven om de vestiging een goede en veilige school te laten zijn, en die waar mogelijk te verbeteren.

 HOE? 

 • Er wordt 1 x per 6 weken op school vergaderd aan de hand van een uitgebreide agenda.
 • De vestigingsdirecteur is bij deze vergaderingen aanwezig.
 • De ouderraad is ook vertegenwoordigd in de DMR van de vestiging.
 • Naast de vergaderingen zijn wij zo nodig ook op andere momenten actief.

 Wat houdt ons zoal bezig: 

 • Meedenken over de inrichting van de schoolbibliotheek
 • Meedenken en ondersteunen van leerlingactiviteiten
 • Beleidszaken zoals bijvoorbeeld de omgang met dyslectische leerlingen
 • Koffie schenken op de mentoravond en aldaar in gesprek gaan met de ouders
 • Traject maatschappelijke stage
 • Besteding van de ouderbijdrage
 • De aansluiting Schoolbaan naar Mariënpoelstraat en Boerhavelaan 
 • Veranderingen in het team en op school
 • Veranderingen bij de andere vestigingen

WIE ZIJN WE? 

Wij zijn de leden van de ouderraad van Bonaventuracollege Schoolbaan vestiging.

Wij zijn ouder/verzorger van één van de leerlingen. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders en streeft ernaar om in haar samenstelling een goede afspiegeling van alle leerlingen en niveaus te vormen.

 

Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u een bijdrage leveren aan (activiteiten van) de ouderraad? Neem gerust contact met ons op. Dit kan door het invullen van het onderstaande formulier.

Velden met een * zijn verplicht