Uw kind aanmelden voor onze school

Direct het online aanmeldformulier invullen.

Belangrijke stappen bij de aanmelding

De weg van aanmelding naar plaatsing in een brugklas op Bona Roelofarendsveen kent een paar stappen.

 • Opsturen inschrijfformulier en adviesblad (uiterlijk 15 maart 2019)
 • Beoordeling van de aanmelding
 • Uitslag toelating (uiterlijk 10 mei 2019)
 • Bekendmaken klasindeling (1 juni 2019)
 • Kennismaken met nieuwe klasgenoten (3 juli 2019)

De aanmelding van uw kind

U meldt uw kind vóór 15 maart 2019 aan op onze school door 1) het aanmeldingsformulier en 2) het adviesblad van de basisschool aan ons te sturen. Dit kan online of per post. Het is van belang dat het burgerservicenummer (BSN) op het aanmeldingsformulier is genoteerd. Met het BSN kunnen wij het onderwijskundig rapport van de basisschool aanvragen. Als we beide genoemde documenten hebben ontvangen, is de aanmelding compleet. U ontvangt van ons een bericht zodra de aanmelding compleet is.

Basisschooladvies

Bona Roelofarendsveen biedt de opleidingen mavo, havo en vwo. We kunnen leerlingen plaatsen met adviezen:

 • vmbo-t
 • vmbo-t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • vwo

Beoordelen van de aanmelding

Om te beoordelen of we uw kind kunnen toelaten, bekijken we het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt. De afspraak is dat de basisschool het onderwijskundig rapport op uiterlijk 15 maart 2019 voltooid heeft. Na inschrijving maken we een afspraak met de leerkracht van de basisschool om te praten over het advies, de klassenplaatsing en eventuele bijzonderheden. Deze gesprekken vinden we heel belangrijk en daar nemen we graag de tijd. We hanteren vervolgens een termijn van maximaal zes werkweken voor de beoordeling van de aanmelding.

Wat vermeldt de basisschool in het onderwijskundig rapport?

 • het advies voor het middelbare schoolniveau
 • soms het advies voor een brugklastype
 • de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem
 • een beschrijving van de werkhouding
 • een beschrijving van het functioneren in een groep
 • een beschrijving van het contact van de school met de ouders

De toelating

Zodra de beoordeling is afgerond ontvangt u van ons een bericht over de toelating. U ontvangt dat bericht uiterlijk zes werkweken nadat we het onderwijskundig rapport hebben ontvangen. Als de aanmelding én het onderwijskundig rapport vóór 15 maart 2019 compleet zijn, dan informeren we u op uiterlijk 10 mei 2019 over de toelating.

De indeling in een brugklas

De leerlingen die we hebben toegelaten worden ingedeeld in een bepaalde brugklas.
Bij het indelen van de leerlingen in de klassen kijken we in de eerste plaats naar onderwijskundige gegevens van de basisschool, zoals het schooladvies. Zo nodig nemen we ook contact op met de basisschool. Daarnaast hebben ouders en leerlingen een voorkeur voor een brugklastype aangegeven. Verder werken we met het kader van een klassengrootte van maximaal 32 leerlingen. Tot slot kijken we naar dingen als de verdeling van jongens en meisjes en de wensen van leerlingen om bij iemand in de klas te komen. U ontvangt van ons een bericht over de plaatsing in een bepaalde klas op uiterlijk 1 juni 2019.

Kennismakingsmiddag

Op woensdagmiddag 3 juli 2019 van 14.30-16.00 uur maken de nieuwe brugklassers kennis met hun nieuwe klasgenoten en de mentor. Leerlingen krijgen hiervoor te zijner tijd nog een uitnodiging.

Aanmelden

Klik hier om het aanmeldformulier  online in te vullen.

Liever op papier? U kunt ook het papieren formulier invullen en opsturen. U hebt dat op de open dag gekregen, maar is ook hier te downloaden.

Bonaventuracollege aanmeldingsformulier brugklas.

Stuur dit formulier vóór 15 maart 2019 (zonder postzegel) op naar:
Bonaventuracollege Schoolbaan,
t.a.v. dhr. Lustberg
Antwoordnummer 26021,
2370 VB  Roelofarendsveen