In de bevorderingsnormen staan de uitgangspunten en regels m.b.t. de overgang naar een volgend leerjaar voor leerlingen in de onderbouw.

  • 1 mavo, havo en vwo
  • 2 mavo, havo en vwo
  • 3 havo en vwo

Bevorderingsnormen Bonaventuracollege