Een school heeft niet alleen tot taak om goed onderwijs te bieden, maar heeft ook een verantwoordelijkheid voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Wij hebben een zorgcoördinator, die door de mentor ingeschakeld wordt, als dat nodig lijkt.

Mentor

Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor werkt samen met de klas aan een goed leer- en leefklimaat. Samen met de andere docenten uit het team doet hij er alles aan het beste uit de leerlingen en de klas te halen.
De mentor is ook voor u het eerste aanspreekpunt. Heeft u vragen over de resultaten van uw kind? Wilt u iets weten over de sfeer van de klas? Zijn er privésituaties die invloed hebben op het schoolse leven van uw kind? U kunt bij de mentor terecht. Als ons zaken opvallen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind mag u van de mentor verwachten dat deze contact met u opneemt.

Dyslexie

Leerlingen bij wie door een bevoegde deskundige dyslexie is vastgesteld, hebben recht op een aantal faciliteiten. Toewijzing van faciliteiten gebeurt zo op maat mogelijk. In een gesprek tussen u, uw kind en de zorgcoördinator bekijken we gezamenlijk wat het beste lijkt voor uw kind. Voorbeelden van deze faciliteiten zijn bijvoorbeeld:

  • meer tijd bij proefwerken
  • eventueel aangeboden werk in vergroot lettertype
  • in een apart lokaal tijdens de officiële toetsweken
  • eventueel mondelinge toetsen
  • gebruik van Kurzweil

Extra begeleiding

Tijdens de dagelijkse flexuren bieden we diverse vormen van ondersteuning. We organiseren dan de extra vakondersteuning, er is een jaarlijkse faalangstreductietraining, een leren-leren cursus en voor de eindexamenkandidaten een examenvreestraining. Voor deze trainingen en cursussen kunt u uw kind aanmelden via de mentor maar het kan ook zo zijn dat wij uw kind uitnodigen. Vanzelfsprekend doen we dit in overleg met u.

Faalangst en examenvrees

Voor sommige leerlingen brengt het maken van toetsen, het deelnemen aan (eind)examens of het spreken in het openbaar veel spanning met zich mee. Dit beïnvloedt het presteren nadelig. Wanneer dit gesignaleerd wordt, is er op school de mogelijkheid om de faalangstreductie- en examenvreestraining te volgen.

Extra taal- en rekenondersteuning

Basisvaardigen op het gebied van rekenen en taal zijn erg belangrijk. Bij bijna alle vakken wordt hier regelmatig een beroep op gedaan. Als blijkt dat uw kind op taal- of rekengebied achterloopt, nodigen we het uit voor speciale begeleiding op het gebied van taal of rekenen.

Zorg

De mentor heeft een centrale rol bij de begeleiding bij de studie, maar is ook alert op het welbevinden van de leerling in de klas. Wanneer zich op sociaal-emotioneel gebied problemen voordoen, neemt de mentor contact met u op en wordt eventueel de zorgcoördinator ingeschakeld. De zorgcoördinator heeft overzicht over de interne en externe begeleidingsmogelijkheden en gaat samen met u en uw kind op zoek naar passende ondersteuning.

Passend onderwijs

Na inschrijving toetsen wij de ondersteuningsvraag van iedere leerling. We proberen zo goed mogelijk in te schatten of wij aan de ondersteuningsvraag van de leerlingen kunnen voldoen die zich bij ons hebben aangemeld. We baseren onze mening op officiële documenten van specialisten, de mening (op papier en mondeling) van de basisschool, ouders en de leerling zelf.