Een nieuw onderwijsprogramma!

In schooljaar 2019-2020 starten we in de brugklas met een nieuw onderwijsprogramma.

  • Mavo, havo en vwo
  • Huiswerkvrij
  • Flex Rooster
  • Top Stof
  • Brein Lessen
  • Dagstart met coaching

Mavo, havo, vwo

Leren op niveau

Onze school biedt  drie onderwijsniveaus: mavo, havo en vwo. Een leerling kan alle vakken op één niveau doen, maar ook sommige vakken op een hoger niveau.

Top Stof

Leerstof op een hoger niveau

Bij nieuwe leerstof krijgt de hele klas eerst dezelfde uitleg. Dat is de basisstof. Als leerlingen dat willen, kunnen ze daar bovenop ook nog leerstof doen op een hoger niveau. Dat noemen we ‘top stof’.

Flex Rooster

Zelf bepalen welk vak

Leerlingen zijn verschillend: de één is goed in Engels, de ander in geschiedenis. Daarom laten we leerlingen een deel van de dag zelf kiezen welke lessen ze gaan volgen. Dit noemen we het ‘flex rooster’. Een leerling kan kiezen om alvast voor het proefwerk aardrijkskunde te leren. Of voor extra uitleg bij biologie. Of om wiskundesommen te maken.

Huiswerkvrij

Leren doe je op school

School is dé plek om te leren: de leraren en klasgenoten zijn er ook. Dat is handig, want dan kunnen we leerlingen gelijk helpen als dat nodig is. Door het ‘flex rooster’ krijgen leerlingen genoeg tijd om op school het ‘huiswerk’ te doen. Of het gaat om Frans te leren, of om wiskunde te maken. Als een leerling naar huis gaat, dan is het in principe klaar met school.

Breinlessen

Gebruik je hersens effectief

Om goed te leren, moet leerlingen weten hoe ze hun hersens goed gebruiken. In de ‘breinlessen’ gaan we daarom veel oefenen met manieren om te onthouden, plannen, samenvatten en meer.

Coaching

Goed voelen, goed leren

Twee dingen zijn heel belangrijk op school: dat leerlingen het naar hun zin hebben én dat het leren goed gaat. Daarom starten we elke schooldag met coaching. We bespreken met een leerling hoe het ermee gaat. We helpen de juiste keuzes maken in het ‘flex rooster’. En we geven de ‘breinlessen’.

Geïnteresseerd in onze school? Bezoek de open dag.