Toetsing & bevordering

Bevorderingsnormen

In de bevorderingsnormen staat beschreven hoe de overgang naar opvolgende leerjaren is geregeld. Dit reglement geldt voor alle leerlingen van het Bonaventuracollege.

Bevorderingsnormen Bonaventuracollege