Programma van Toetsing en Afsluiting

In het Programma van Toetsing en Afsluiting  (PTA) staan de regels voor het schoolexamen van de leerlingen in de bovenbouw: 3-mavo en 4-mavo.

Het programma voor toetsing en afsluiting regelt voor het schoolexamen:

  • welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst
  • de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen
  • de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt
  • de tijdvakken waarin de toetsen en bijbehorende herkansingen worden gemaakt
  • de wijze van herkansing
  • de manier waarop het cijfer wordt bepaald

3 Mavo PTA 2018-2019

4 Mavo PTA 2018-2019