Kinderen zijn verplicht om naar school te gaan. De school heeft daarom de taak om verzuim te registeren. We proberen verzuim natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. De school kan  in bijzondere gevallen verlof toekennen.

Ziekte

Als uw kind ziek is, kunt u dat doorgeven aan de school. We vragen u dit uiterlijk 08.15 uur telefonisch  te melden bij de conciërge.
071 33 16 000

Als u kind weer beter is, vragen we u onderstaand briefje af te (laten) geven bij de conciërge.

Beter melden

Medische afspraak

We vragen u medische afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijden te plannen. Dit zijn afspraken bijvoorbeeld bij:

  • Huisarts
  • Tandarts
  • Orthodontist

Mocht het niet anders kunnen, meld dit dan uiterlijk één werkdag van te voren aan de conciërge via onderstaand formulier.

Verzuim melden

Verlof

De school is bevoegd om in bijzondere gevallen één hele dag tot maximaal tien dagen verlof toe te kennen.

  • Extra vakantie vanwege een specifiek beroep
  • Blije of droevige gebeurtenissen in de familie, zoals een huwelijk of een uitvaart
  • Verhuizing
  • Religieuze feestdag
  • Wettelijke verplichtingen

U dient de verlofaanvraag ruim van te voren bij de teamleider in te dienen via onderstaand formulier.

Verlof aanvragen